Jak poptat projekt FVE?

Často se stává, že mě oslovují klienti, kteří potřebují projekt fotovoltaiky, ale není pro ně snadné poptávku formulovat. Nejsou si jisti, co všechno mají uvést při prvním kontaktu a jaké základní informace budu potřebovat pro vytvoření nabídky. Jak poptat projekt FVE?

Cílem tohoto textu je udělat v těchto otázkách jasno, abyste na cenové nabídky projektů fotovoltaických elektráren zbytečně dlouho nečekali.

Společně se také podíváme na to, co všechno projekce FVE obnáší, ať už se jedná o solární parky s výkonem nad 1 MWp, nebo projekt FVE na střeše.

Na závěr si také řekneme, proč je důležité, aby projekt fotovoltaické elektrárny vždy zpracovával zkušený odborník.

Jak poptat projekt FVE na střeše?

Pro poptávku na projekt fotovoltaiky umístěné na střeše je vhodné uvést o kterou střechu se jedná.
Stačí například:

 • číslo parcely a katastrální území,
 • adresa s číslem popisným,
 • bod v mapě.

Co vám vyhovuje, nebo jaký způsob je pro vás snadnější, to už nechám na vás.

Adresa s číslem popisným není vhodná u firemního areálu, kde se nachází více budov, a pouze některé z nich vyhovují pro umístění FVE.

Jak poptat FVE pro solární park?

Solární park má úplně jiná specifika než FVE na střeše. 

Dostačujícími informacemi jsou:

 • číslo parcely a katastrální území.
 • Místo, kam bude provedeno vyvedení výkonu (v případě že již máte smlouvu o připojení, je zde místo připojení FVE uvedeno)

S ohledem na požadovaný výkon, nebo výkon FVE který lze na pozemek umístit, je nutné provést posouzení z hlediska územního plánu. Dost často se stává, že jsou na tyto solární parky kladeny požadavky na oddělení pásmem zeleně o šíři a výšce i několika metrů, které vrhají stín a projekt fotovoltaiky tuto skutečnost musí řešit. Dalším faktorem ovlivňujícím výkon FVE je ochranné pásmo. Ochranné pásmo 7 m od vašeho oplocení se nemusí sousedům líbit.

Jaké informace uvádět vždy?

Obecně je potřeba vědět, co všechno již máte k dispozici, co chcete nebo dokážete zařídit sami, a co požadujete, aby zařídil projektant.
Zvažte následující:

 • Máte smlouvu o připojení?
 • Kam bude provedeno vyvedení výkonu FVE? Je nutné projektovat trafostanici, nebo bude FVE připojena do stávající rozvodny NN?
 • Kdo s úřady projedná projekt fotovoltaické elektrárny a kdo zajistí stavební povolení?
 • Máte vlastního statika a zpracovatele PBŘ nebo toto bude obstarávat projektant?
 • Jaký stupeň PD požadujete DSP, DPS, DSPS?
 • Bude FVE bez baterie, nebo bude FVE s baterií?
 • Potřebujete slepý výkaz výměr?

Jaké jsou stupně projektové dokumentace FVE?

Projektová dokumentace FVE se dělí na několik na sebe navazujících stupňů a každý z nich má své náležitosti.

 • Dokumentace pro stavební povolení FVE (ohlášení) stavby (DSP) – pro Stavební úřad a povolení stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – Pro zhotovitele stavby – tzv. prováděcí dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – Pro kolaudaci, distributora a investora

Jaké projekty FVE zpracovávám?

Zpracovávám projekty fotovoltaických elektráren od výkonu 50 kWp a výše, tedy těch, co vyžadují stavební povolení a autorizaci.

Nejčastější chyby při návrhu rozložení panelů

Nejčastějším problémem při navrhování FVE a i prvotních studií proveditelnosti je, že je zpracoval někdo, kdo opomněl důležité skutečnosti, nebo ještě hůře, nerespektoval vůbec nic! Vždyť také za nic neodpovídá, papír snese vše. „Hlavně že mi za studii zaplatí a klient získá dotaci, všichni budeme spokojeni“ Tímto heslem se rozhodně nelze řídit.

Proč je tak důležité, aby odborník správně zpracoval návrh FVE? Protože klient dostane dotaci na výkon, který na danou střechu musí dostat. V okamžiku, kdy provedete špatný návrh s panely, které mají aktuálně jednu z největších účinností, nerespektují se hromosvody, odstupy od okraje střechy, servisní uličky a další náležitosti, pak se stěží dodržují normy, a namísto optimalizace FVE nastává boj o dosažení výkonu a dodržení norem. Aby byla celá instalace bezpečná, panely si nestínily, stačí požadavek na největší dosažený výkon dobře chápat, jinak to stojí investora jen peníze. Stavební zákon stanoví základní povinnosti projektanta v § 159.

Toto jsou nejčastější chyby při návrhu FVE:

 • Rozmístění panelů až na samou hranici pozemku/střechy
 • Nerespektování odstupů od technologií (světlíky, vzduchotechnika, záchytné systémy, hromosvody)
 • Chybějící servisní uličky
 • Špatně navržené umístění trafostanice
 • Neřeší se hromosvody
 • Zapomíná se na posouzení statiky 
 • Ochranná pásma
 • PBŘ je hotové dříve než projekt FVE

Z těchto důvodů je vhodné, aby návrh a projekt FVE zpracoval odborník.

Chci cenovou nabídku

Fotovoltaika pro firmy

Projektová dokumentace FVE

Přejít nahoru