Fotovoltaické elektrárny, jak poptat projekt

(aktualizováno 17.03.2024)

fotovoltaické elektrárny

Často se stává, že mě oslovují klienti, kteří potřebují projekt fotovoltaické elektrárny, ale není pro ně snadné poptávku formulovat. Nejste si jistí, co uvést při prvním kontaktu a jaké základní informace jsou pro vytvoření nabídky potřebné. Jak poptat projekt fotovoltaické elektrárny?

Cílem tohoto textu je udělat v těchto otázkách jasno, abyste na cenové nabídky projektů fotovoltaických elektráren zbytečně dlouho nečekali.

Společně se také podíváme na to, co všechno fotovoltaické elektrárny obnáší, ať už se jedná o solární parky s výkonem nad 1 MWp, nebo projekt fotovoltaické elektrárny na střeše.

Na závěr si také řekneme, proč je důležité, aby projekt fotovoltaické elektrárny vždy zpracovával zkušený odborník.

Fotovoltaické elektrárny na střeše

Pro poptávku na projekt fotovoltaiky umístěné na střeše je vhodné uvést o kterou střechu se jedná.
Stačí například:

 • číslo parcely a katastrální území,
 • adresa s číslem popisným,
 • bod v mapě.

Co vám vyhovuje, nebo jaký způsob je pro vás snadnější, to už nechám na vás.

Adresa s číslem popisným není vhodná u firemního areálu, kde se nachází více budov, a pouze některé z nich vyhovují pro umístění FVE.

Fotovoltaická elektrárna jako solární park

Solární park má úplně jiná specifika než FVE na střeše. 

Dostačujícími informacemi jsou:

 • číslo parcely a katastrální území.
 • Místo, kam bude provedeno vyvedení výkonu (v případě že již máte smlouvu o připojení, je zde místo připojení FVE uvedeno)

S ohledem na požadovaný výkon, nebo výkon FVE který lze na pozemek umístit, je nutné provést posouzení z hlediska územního plánu. Dost často se stává, že jsou na tyto solární parky kladeny požadavky na oddělení pásmem zeleně o šíři a výšce i několika metrů, které vrhají stín a projekt fotovoltaické elektrárny tuto skutečnost musí řešit. Dalším faktorem ovlivňujícím výkon je ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny. U FVE může být ochranné pásmo až 20 m od vašeho oplocení. V případě, že zasahuje ochranné pásmo na cizí pozemek se nemusí sousedům líbit .

Jaké informace uvádět vždy

Obecně je potřeba vědět, co všechno již máte k dispozici, co chcete nebo dokážete zařídit sami, a co požadujete, aby zařídil projektant.

Zvažte následující:

 • Máte smlouvu o připojení fotovoltaické elektrárny do sítě? Pokud ano, pošlete ji přílohou.
 • Kam provedeme vyvedení výkonu FVE? Je nutné projektovat trafostanici, nebo fotovoltaickou elektrárnu připojíme do stávající rozvodny NN?
 • Kdo s úřady projedná projekt fotovoltaické elektrárny a kdo zajistí stavební povolení?
 • Máte vlastního statika a zpracovatele PBŘ?
 • Jaký stupeň PD požadujete DSP, DPS, DSPS?
 • Bude fotovoltaika bez baterie, nebo bude fotovoltaika s baterií?
 • Potřebujete slepý výkaz výměr?

Jaké jsou stupně projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny

Projektová dokumentace FVE se dělí na několik na sebe navazujících stupňů a každý z nich má své náležitosti.

 • Dokumentace pro stavební povolení FVE (ohlášení) stavby (DSP) – pro Stavební úřad a povolení stavby
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – Pro zhotovitele stavby – tzv. prováděcí dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) – Pro kolaudaci, distributora a investora

Jaké projekty fotovoltaických elektráren zpracovávám

Zpracovávám projekty fotovoltaických elektráren od výkonu 50 kWp a výše, tedy těch, co vyžadují stavební povolení a autorizaci.

Nejčastější chyby při návrhu rozložení panelů

Nejčastějším problémem při projektování fotovoltaických elektráren a i prvotních studií proveditelnosti je, že je zpracoval někdo, kdo opomněl důležité skutečnosti, nebo ještě hůře, nerespektoval vůbec nic! Vždyť také za nic neodpovídá, papír snese vše. „Hlavně že mi za studii zaplatí a klient získá dotaci, všichni budeme spokojeni“ Tímto heslem se rozhodně nelze řídit.

Proč je tak důležité, aby odborník správně zpracoval návrh FVE? Protože klient dostane dotaci na výkon, který na danou střechu musí dostat. V okamžiku, kdy provedete špatný návrh s panely, které mají aktuálně jednu z největších účinností, neřešíte odstupy od okraje střechy, servisní uličky, fotovoltaika je navržena bez odstupu od hromosvodu a další náležitosti, pak se stěží dodržují normy, a namísto optimalizace FVE nastává boj o dosažení výkonu a dodržení norem. Aby byla celá instalace bezpečná, panely si nestínily, stačí požadavek na největší dosažený výkon dobře chápat, jinak to stojí investora jen peníze. Stavební zákon stanoví základní povinnosti projektanta v § 159.

Toto jsou nejčastější chyby při projektování FVE

 • Rozmístění panelů až na samou hranici pozemku/střechy
 • Nerespektování odstupů od technologií (světlíky, vzduchotechnika, záchytné systémy, hromosvody)
 • Chybějící servisní uličky
 • Špatně navržené umístění trafostanice
 • Neřeší se hromosvody a uzemnění fotovoltaických panelů
 • Zapomíná se na posouzení statiky 
 • Špatně určené ochranné pásmo FVE
 • PBŘ je hotové dříve než projekt FVE

Z těchto důvodů je vhodné, aby návrh a projekt fotovoltaické elektrárny zpracoval odborník.

Přejít nahoru