Fotovoltaika pro firmy, vaše skvělá investice

(aktualizováno 9.4.2024)

Rostoucí ceny energií představují pro malé i velké firmy stále vyšší a vyšší náklady. Fotovoltaika pro firmy představuje dnes už osvědčený způsob, jak tyto náklady dostat pod kontrolu, snížit svou závislost na dodavatelích elektrické energie a v neposlední řadě také udělat něco pro životní prostředí.

Fotovoltaická elektrárna tak pro firmu může být  jednou z nejlepších možných investic současnosti. Není jen technologií budoucnosti, ale už dávno tvoří naši každodenní realitu.

Váháte, zda investovat do fotovoltaiky? Měli byste vědět, že od FVE můžete čekat mnohem víc, než jen snížení účtů za elektřinu.

fotovoltaika pro firmy

Výhody FVE pro firmy a dotace na fotovoltaiku pro rok 2024

Pojďme se podívat na stručný přehled výhod, které může FVE přinést i vaší firmě:

  • Ekologie a udržitelnost – Investicí do fotovoltaické elektrárny, nejen ušetříte, ale zároveň přispíváte k ekologii. FVE pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech.
  • Nižší náklady – FVE pro firmy vám umožní generovat vlastní elektrickou energii a to znamená nižší účty za elektřinu. Můžete také využít dotace na fotovoltaiku 2024 a podpůrné programy pro solární projekty, což výši investice ještě snižuje a tím pádem se zlepšuje její návratnost.
  • Rychlá návratnost – Záleží samozřejmě na energetické náročnosti vašeho podnikání, instalovaném výkonu FVE a dalších okolnostech, ale vaše investice do FVE se vám může vrátit už do 3 let.
  • Lepší image firmy – Zákazníci a investoři se ve stále větší míře zajímají o udržitelnost a ekologii. S využitím fotovoltaiky se tak pro ně stáváte atraktivnějším a perspektivnějším podnikem. Investujte do lepší image vaší firmy a předběhněte svou konkurenci.
  • Využití baterií – Fotovoltaická elektrárna může v některých dnech vyrábět více elektrické energie, než spotřebujete. Řešením jsou baterie k fotovoltaice, do kterých můžete přebytečnou energii ukládat a využít později. Například v noci nebo v obdobích s menší intenzitou slunečního svitu. V současnosti vyráběné baterie už disponují velmi dobrými parametry a ztráty elektrické energie při jejím uchovávání jsou tak relativně malé.
  • Podpora firemní elektromobility – Pokud máte ve firmě elektrická vozidla, může být nabíječka napájená z FVE dalším skvělým způsobem, jak ušetřit. V případě, že elektromobily zatím nevyužíváte, mohl by být dobrý nápad jejich provoz zvážit. Snižte si své náklady na pohonné hmoty i na emise.
  • Prodej přebytku elektřiny – Ve dnech, kdy fotovoltaický systém produkuje více elektřiny, než firma spotřebuje, můžete tuto přebytkovou elektřinu prodávat zpět do sítě a tím generovat dodatečný příjem.

Projektová dokumentace – Klíč k úspěšné investici

Investice do fotovoltaiky může být, jak už jsme si řekli, velmi lukrativní. Pokud se ale celý projekt nevezme za správný konec, mohou s ním být spojena i značná rizika.

V případě nekvalitního projektu se například stává, že nejsou vyřešeny hromosvody, kapacita stávajícího přívodu, kabelové a datové trasy a další důležité náležitosti. Nebo vyhraje ten dodavatel, který nabídl nejnižší cenu za realizaci, ale už se neřeší, že jsou třeba poddimenzované délky a průřezy vodičů a taková “levná” solární elektrárna se ve výsledku prodraží svou malou efektivitou a dodatečnými náklady na údržbu.

Klíčem k úspěšnému vybudování a bezproblémovému provozu vaší fotovoltaické elektrárny je kvalitní projektová dokumentace FVE. Jedině autorizovaný projektant FVE pro vás navrhne a pomůže implementovat systém, který bude odpovídat vašim potřebám, zohlední vaše možnosti a bude do budoucna skutečným zdrojem úspor.

Jak začít s fotovoltaikou pro vaši firmu

Pokud ve vaší firmě zvažujete investici do fotovoltaiky, pravděpodobně si necháte vypracovat nabídky od několika dodavatelů a následně zvážíte jejich cenu a kvalitu.

To je v pořádku. Je ale dobré mít na paměti, že prvním krokem by mělo být oslovení kvalitního projektanta v tomto oboru. Spolupráce s autorizovaným projektantem vám zajistí, že během výběrového řízení můžete konzultovat s nestranným odborníkem. Dodavatele vybíráte podle kritérií, která jsou opravdu důležitá. Mezi ně patří mimo jiné posouzení zkušeností dodavatele s instalacemi podobného nebo většího výkonu a kvalifikované posouzení referencí. (Na reference se můžete podívat také sami například na refsite.info.)

Uvažujete o FVE pro firmu? Neváhejte mě kontaktovat. S projektováním fotovoltaiky pro malé, střední i velké firmy mám spoustu zkušeností. Rád vám pomůžu v jakékoli fázi vaší cesty ke snížení nákladů na energie a k vyšší míře ekologické udržitelnosti.

Přejít nahoru