Projektování fotovoltaických elektráren, projekt FVE od 50 kWp

projektování fotovoltaických elektráren

Kvalitní projektová dokumentace FVE je základním předpokladem bezproblémového fungování solární elektrárny. S dobrým projektem si můžete být jisti, že elektrárna bude mít optimální parametry a bude fungovat efektivně a bezpečně. Jedině autorizovaný projektant, který má s projektováním FVE dlouholeté zkušenosti, vám zpracuje takový projekt, na jehož základě můžete své peníze investovat efektivně. Pro stavbu FVE o výkonu více než 50 kWp je navíc potřeba stavební povolení, bez projektu FVE od autorizovaného projektanta se tedy neobejdete.

Jak vám autorizovaný projektant pomůže snížit náklady

 • Žádné vysoké zálohy – Projekt fotovoltaické elektrárny by mělo být úplně to první, do čeho se pustíte. Cena projektu FVE je nesrovnatelně nižší, než vysoké zálohy, které po vás budou pravděpodobně požadovat firmy, nabízející výstavbu na klíč.
 • Nezávislé postavení – Autorizovaný projektant má nezávislé postavení při výběru technického řešení a technologie fotovoltaické elektrárny. Jeho prioritou je nalézt nejlepší poměr ceny a kvality a vymyslet takové řešení, které bude optimální pro investora i v dlouhodobém horizontu.
 • Podklady pro soutěž – Na základě kvalitně zpracované projektové dokumentace můžete zadat soutěž na nejlepšího zhotovitele a ve výsledku tak ušetříte i na celkových nákladech.
 • Autorský dozor – Určitě se vyplatí, aby projektant působil na stavbě také jako autorský dozor. Na této pozici má úkol dohlížet během stavby, aby všechny práce probíhaly v souladu s projektem. V zájmu zhotovitelské firmy může být někde něco urychlit, někde něco ušetřit. Autorský dozor jedná vždy v zájmu investora.

Jak funguje fotovoltaika

Fotovoltaická elektrárna využívá energii slunečního záření a přeměňuje ji na elektrickou energii pomocí fotovoltaických panelů. Tyto panely obsahují fotovoltaické články, které na bázi fotovoltaického jevu přeměňují energii slunečního světla na stejnosměrný elektrický proud. Ten se následně používá buď k nabíjení baterií nebo se pomocí střídače převádí na střídavý proud a připojuje se do sítě. Podrobnější popis zde: Jak funguje fotovoltaika.

Solární elektrárny jsou čistým a udržitelným zdrojem pro výrobu elektřiny. V současnosti jsou velmi populárním způsobem, jak snížit náklady na energie a závislost na elektřině z rozvodné sítě.

Fotovoltaika na zemi, solární parky

Fotovoltaické panely se umístí přímo na ploše pozemku. Výkon se vyvádí buď do přilehlého objektu nebo v případě samostatných elektráren do rozvodné sítě. Takový projekt FVE většinou řeší se samotnou technologií FVE také trafostanici s kabelovým vedením VN do místa připojení, které je dáno smlouvou o připojení místního distributora.

Výhodou fotovoltaiky na zemi je obecně větší výkonnost, snadná instalace, lepší chlazení oproti panelům umístěným na střeše, lepší optimalizace pro maximální expozici slunečnímu záření. K panelům je také snadnější přístup, což zjednodušuje údržbu.

Umístění FVE do 1MW musí být v souladu s územním plánem. Elektrárnu tak není možné umístit například na pozemek vedený jako orná půda. Tato situace je dále popsána v novele energetického zákona který uvádí: nízkouhlíková výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více je zřizována a provozována ve veřejném zájmu“. Z tohoto důvodu lze v brzké době očekávat že porostou solární parky.

Fotovoltaika na střeše

Instalace na střeše je nejčastějším případem realizace fotovoltaiky. Panely umísťujeme na střechu budovy, ať už se jedná o rodinný dům, bytové domy či průmyslový objekt. Využívá se převážně pro snížení nákladů na energie pro danou budovu.

Solární elektrárna na střeše se nejčastěji používá u objektů, které jsou zároveň připojené k rozvodné síti. Projekt FVE se navrhuje tak, aby FVE pokryla co největší část spotřeby daného objektu. Přebytky energie můžeme akumulovat pro další využití a/nebo prodat zpět do rozvodné sítě. Energie z rozvodné sítě se naopak využívá v případě nepříznivých světelných podmínek. Výhodou fotovoltaiky umístěné na střeše je snížení spotřeby nemovitosti, zvýšení hodnoty nemovitosti, menší závislost na cenových výkyvech, a dostupnost dotačních programů.

Méně častá je instalace ostrovního systému. V takovém případě FVE pokrývá celkovou spotřebu daného objektu a ten se tak stává zcela nezávislým na rozvodné síti.

Projekt fotovoltaické elektrárny pro firmy

Fotovoltaika pro firmy je ekonomicky výhodným řešením pro zelenou energetiku. Navíc jsou k dispozici atraktivní dotace na fotovoltaiku, které snižují náklady a zkracují návratnost investice. Investujte do fotovoltaiky a přispějte k udržitelné budoucnosti a uspořte náklady na elektřinu.

Projektování fotovoltaických elektráren a ochrana před bleskem.

Fotovoltaika a hromosvod je často zmiňované téma. Tuto problematiku řeší soubor norem ČSN EN 62 305. Při projektování fotovoltaických elektráren je v každém projektu solární elektrárny třeba vyřešit ochranu před bleskem. Základním podkladem pro tvorbu hromosvodu je vyhodnocení rizik. Pro instalace na zemi ji projektuji samostatně, u fotovoltaiky na střeše řeším umístění panelů s ohledem na stávající hromosvody. V případě potřeby můžeme stávající soustavu doplnit o další jímače tak, aby chránily zařízení instalované na střeše. Dost často se stává, že projektová dokumentace FVE toto nijak neřeší, nebo zcela ignoruje. V případě dokumentací zpracovaných ode mne, se vám toto nestane.

Proč spolupracovat se mnou

 • Mám dlouholeté zkušenosti s projektováním od roku 2010, viz. mé stránky zbynekryzner.cz
 • Jsem autorizovaný projektant elektro
 • Přes 250 realizovaných projektů v oblasti distribuce (trafostanice, kabely VN a NN)
 • Přes 190 dokončených projektů FVE
 • Pomůžu s výběrem spolehlivého zhotovitele
 • Zajistím koordinaci s ostatními profesemi (požární bezpečnost, statika)
 • Samozřejmostí je dodržení všech příslušných norem ČSN, PNE
 • Tvorba dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. a vyhl. 268/2009 Sb.
 • Zařídím žádosti o připojení
 • Autorský dozor projektanta

Jak poptat projekt FVE?

Fotovoltaika pro firmy

Projektová dokumentace FVE

Přejít nahoru